Navigácia

Ako správne separovať ?

(111 hodnocení)

Aký má význam separácia odpadu?

Všetci vieme, čo to je separovanie, ale nie každý z nás to robí. V tomto článku vám ukážeme, že aj maličkosti pomôžu k tomu, aby naša planéta bola lepším miestom na život.

Prečo vlastne separovať?

S ohľadom na rastúcu populáciu a naše konzumné návyky sa problém skládok odpadov každým dňom extrémne zvyšuje. Triedenie odpadu je dôležité nielen na zníženie vplyvu, ktorý má na životné prostredie, ale aj na zníženie zdravotných problémov, ktoré vzniknajú z odpadu a toxínov, ktoré boli nesprávne zlikvidované. Separácia odpadu podporuje tiež optimalizované využívanie našich zdrojov a pomáha pri ich zachovaní pre budúce generácie.

Čo sa stane ak nebudeme separovať?

Nedostatočná separácia znamená, že zmiešaný odpad končí na skládkach rovnakým spôsobom, tak ako bol zmiešaný v našich košoch. Odpad, ako sú zvyšky potravín, papier a tekutý odpad, sa tak rozkladá, pričom sa uvoľňuje odtok do pôdy no najmä škodlivý plyn do atmosféry. Aby sme sa týmto problémom vyhli, používajme v našej domácnosti separačné koše, vďaka ktorým pomáhame nielen sebe, ale aj celej planéte.

 

Ako separovať odpad našej domácnosti?

  1. Pripravme si samostatné nádoby na plasty, papier, sklo, bioodpadkovy.
  2. Sklenený/plastový odpad pred vyhodením jemne opláchneme.
  3. Mokrý odpad by sme mali z domácnosti odstraňovať denne alebo ho môžeme použiť ako kompost, zatiaľ čo suchého odpadu sa stačí zbaviť raz týždenne.

 

A čo s bioodpadom?

Každá samospráva má na triedenie bioodpadu svoje pravidlá. A keďže nám na separovaní záleží, tieto pravidlá si v mieste, kde budeme separovať dohľadáme z verejne dostupných portálov.

Ak nevieme, kde máme dať odpad z kuchyne, my vám poradíme, čo do koša na bioodpad alebo bio kompostera patrí a čo tam zasa nepatrí.

Medzi bioodpad patrí:

Biologicky rozložiteľný odpad ako šupky z ovocia a zeleniny, rozdrvené škrupiny z vajíčok, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, zhnité ovocie.

Medzi bioodpad nepatrí:

Mäso a potraviny živočíšneho pôvodu, triedené zložky odpadu(papier, plasty, sklo), použitý jedlý olej alebo tuky, mliečne výrobky, elektronický odpad, nebezpečný odpad a iné druhy odpadu, ktoré sú biologicky nerozložiteľné.

Upozornenie:

Pravidlá vašej samosprávy sa môžu vždy líšiť od toho, čo nájdete na internete.

Kam patria spotrebiče, žiarovky, batérie a podobné elektrické predmety?

Všetky patria do elektroodpadu a nie do komunálneho odpadu. Je dôležité ich správne triediť, pretože obsahujú škodlivé látky, ktoré by mohli znečistiť a poškodiť životné prostredie, keby sa likvidovali nesprávne.

Máme niekoľko možností ako sa zbaviť elektroodpadu vhodným spôsobom:

 

       Veríme, že sme vám poskytli mnoho užitočných informácií o separácii odpadu a o tom ako to robiť správne. Na tomto linku Koše na sepáraciu nájdete množstvo separačných košov, ktoré vám neposlúžia len na vyhodenie odpadu, ale aj na to, aby ste svet urobili lepším miestom pre život. Ak budeme spoločnými silami separovať odpad, môžeme vďaka tomu dosiahnuť udržateľnejšie, zdravšie a krajšie prostredie pre nás a pre naše budúce generácie, preto to nepodceňujme a začnime separovať odpad hneď a správne.

 


Zatím nebyl vložený žádný komentář.


 
 


5% SLEVA ZA ODBĚR NOVINEK A NA PRVNÍ NÁKUP